Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti PRECIOSA, a.s., IČ: 00012556, sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou a další členové Skupiny PRECIOSA*) vyjmenovaní níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti PRECIOSA, a.s. nebo společností ze Skupiny PRECIOSA, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou společností ze Skupiny PRECIOSA.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • (i) na přístup k osobním údajům,
  • (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  • (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
  • (v) na přenositelnost údajů,
  • (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a 
  • (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností PRECIOSA, a.s. anebo společnostmi ze Skupiny PRECIOSA jsou dostupné na https://www.preciosa.com/cs/privacy-policy.

*) členové Skupiny PRECIOSA jsou: PRECIOSA, a.s., PRECIOSA – LUSTRY, a.s., PRECIOSA ORNELA, a.s., PREGIS, a.s., VINOLOK, a.s., FC SLOVAN LIBEREC a.s., DESKO, a.s., PRECIOSA BEAUTY, s. r. o., Bižu Nova, s.r.o., Nadace PRECIOSA.